ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att öka kunskapsutbytet och samarbetet mellan universitet, högskolor och näringsliv och därigenom skapa förutsättningar för utveckling, produktförnyelse och höjande av kompetens, tekniknivå och produktivitet i Norrköpingsregionens företag, oavsett storlek. Stiftelsen skall primärt stärka utvecklingen inom områden som energi, elektronik, miljö och därtill hörande tekniker och tjänster, men även intressanta framtidsområden som inte är traditionella teknikområden, men där teknik och IT får en allt större roll för utvecklingen. Stiftelsen skall stimulera ett tvärvetenskapligt synsätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Norrköpings Utvecklingsstiftelse
Organisationsnummer:825003-8802
Adress:
  • Norrköpings Kommun
  • Internbanken
  • 601 81 NORRKÖPING
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:378 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS