ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare som är fast heltidsanställda vid Norrby Trä & Byggvaror AB samt dess dotterföretag AB Norrby Byggservice som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Norrby Trä & Byggvaror AB:s personalstiftelse
Organisationsnummer:864501-5440
Adress:
  • Box 948
  • 501 10 BORÅS
Telefonnummer:033-237500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:613 505 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS