ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare eller arbetstagares efterlevande vid företaget Luleå Boktryckeri AB – i fortsättningen benämnt arbetsgivaren – som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Norrbottens-Kurirens Personalstiftelse
Organisationsnummer:897000-6238
Adress:
  • 971 83 Luleå
Telefonnummer:0920-262900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 129 132 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS