ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan enskilt vinstsyfte främja välfärden åt anställda eller deras efterlevande hos Nordic Paper Seffle Aktiebolag i enlighet med § 27 i lagen den 9 juni 1967 om tryggande av pensionsutfästelse m m. Välfärden får sålunda icke avse pension, avlöning eller annan förmån, som bolaget på grund av tjänster, avtal eller i övrigt åtagit sig att utge. Bostadsförmåner åt anställda hör ej heller till de ändamål som kan främjas av stiftelsen. Bolaget är berättigat att av stiftelsen utfå gottgörelse för av bolaget utbetalat belopp som avser stiftelseändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:NORDIC PAPER Seffle AB Personalstiftelse
Organisationsnummer:874400-8239
Adress:
  • Box 610
  • 661 29 SÄFFLE
Telefonnummer:0533-820 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 633 021 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS