ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja ekonomisk-vetenskaplig forskning genom att inrätta och stå för kostnaderna för en professur i ämnet finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm. Professuren skall kallas ”Gösta Olssons donationsprofessur”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nordea Banks stiftelse för Gösta Olsons donationsprofessur
Organisationsnummer:802403-4426
Adress:
  • Nordea Stiftelsetjänst
  • T644
  • 405 09 Göteborg
Telefonnummer:010-1569172
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS