ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja social och andling verksamhet inom Årjängs kommun, bl a genom att skapa trevnad och underhållning för sjuka och gamla på sjukvårdsinrättningar och ålderdomshem inom Årjängs kommun och att lämna bidrag till hälsoresor för sjuka inom kommunen. För utdelning får användas – den årliga direktavkastningen från stiftelsens tillgångar, samt – vinster som uppkommer genom omsättning av stiftelsens tillgångar i den mån de inte behövs för att trygga realvärdet av tillgångarna. Av den totala årliga avkastningen (dvs. direktavkastningen och omsättningsvinsterna) skall dock alltid minst en tiondel tillföras det bundna kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nils Olof Widéns stiftelse för social och andlig verksamhet
Organisationsnummer:874400-4857
Adress:
  • Kent Olov Olsson
  • Östra Näs Sörgården 1
  • 672 91 ÅRJÄNG
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 816 310 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS