ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja uppmuntran i form av bidrag åt Sandvikanställda i Svedala, vilka på ett berömvärt sätt i och vid sidan av sitt arbete ökar sina kunskaper och färdigheter till gagn för deras fortsatta verksamhet i Sandvik. I den mån den disponibla avkastningen därtill förslår må medlen kunna användas även till bidrag till personalens fritidsverksamhet (i form av studiecirklar, idrotts- eller musikutövning etc) – huvudsakligen via fritidsföreningen. Av stiftelsens avkastning skall årligen 1/20-del läggas till kapitalet och återstående 19/20-delar användas på i denna paragraf angivet sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nils Fredrikssons stiftelsen för bidrag till Sandvikanställda i Svedala
Organisationsnummer:846000-8124
Adress:
  • Sandvik SRP AB
  • 233 81 SVEDALA
Telefonnummer:040-40 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS