ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare eller efterlevande till arbetstagare vid Näsström System AB – i fortsättningen benämnd arbetsgivaren – som ej avser pension, lön eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig att utgiva till enskild arbetstagare på grund av lag eller avtal. Ändamålet skall i första hand avse bidrag till studier, studieresor och annan utbildning inom arbetsgivarens yrkesområde samt fritidsverksamhet, varvid dock stiftelsens medel icke bör till väsentlig del bindas i anskaffning av mark och byggnader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Näsströms System ABs Personalstiftelse
Organisationsnummer:894701-7805
Adress:
  • Svedjevägen 10
  • 931 36 Skellefteå
Telefonnummer:0910-733200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:49 068 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS