ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare i Nässjö Åkeri AB och Nässjö Transport AB, som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken Arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare samt att ha som ändamål att förvärva fast egendom, bostadsrätt, andelshus, andelslägenhet eller liknande för rekreationsändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nässjö Åkeri AB:s och Nässjö Transport AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:827000-8801
Adress:
  • Höglandets Invest AB
  • Rådhusgatan 23 B
  • 571 31 Nässjö
Telefonnummer:010-1226831
E-post:info@hginvest.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:54 466 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS