ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamålatt främja och stödja klinisk allergiforskning företrädesvis vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg,att främja kontakter mellan forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och nationella och internationella forskare genom bidrag till symposier, seminarier och gästföreläsningar vid Universitetssjukhuset,att främja och stärka utvecklingen av den internmedicinska grenspecialiteten ”allergisjukdomar” inom Sverige samtatt verka för och på sikt ekonomiskt bidraga till att en professur i klinisk allergiforskning inrättas vid Göteborgs Universitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nalle Lindholms Allergistiftelse
Organisationsnummer:855100-8926
Adress:
  • Göteborgs Läkaresällskap, Academicum
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-282869
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:271 675 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS