ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en femtedel lagts till kapitalet, samt kapitalet utdelas till behövande ättlingar till gruvarbetare vid Huså gruva.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Montgomeryska-Burmanska stiftelsen
Organisationsnummer:893201-9162
Adress:
  • Montgomeryska-Burmanska stiftelsen
  • Box 201 Åre kommun
  • 830 05 Järpen
Telefonnummer:0647-16100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 168 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Dessa fonder skola användas till pension eller understöd åt sådana inom Kalls socken av Jämtlands län bosatta aktningsvärda, fattiga arbetare som, utan att vara berättigade till försörjning genom offentliga fattigvården, till följd av genom ålderdom, sjuklighet eller lyte minskad arbetsförmåga eller på grund av talrik familj kunna vara i behov av understöd, eller åt där bosatta, i betryck varande änkor eller oförsörjande barn efter arbetare; skolande sjuka, skadade eller ålderstigna eller eljest behövande gruvarbetare vid Huså eller Fröå numera nedlagda gruvor eller kopparverk, eller fattiga änkor eller oförsörjda barn efter sådana arbetare, hava företrädesrätt till understöd, även om de ej vidare äro boende vid dessa platser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Montgomeryska-Burmanska stiftelsen
Organisationsnummer:893201-9162
Adress:
  • Åre kommun
  • Box 201
  • 830 05 Järpen
Telefonnummer:0647-16100
E-post:kundtjanst@are.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 168 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS