ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av Montano Fastigheter AB,556168-1551, under sitt tidigare namn AB Montano Bygg,556168-1551, åt sådana arbetstagare, som ingår eller ingått i företagets verkställande ledning eller dess styrelse, samt deras efterlevande.Stiftelsen skall även ha till uppgift att trygga sådana utfästelser som ingår i allmän pensionsplan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Montano Fastigheter ABs Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:863500-4677
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst AB (1435)
  • Box 5390
  • 402 28 Göteborg
Telefonnummer:031-7783040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 969 383 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS