ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja sådan välfärd åt arbetstagare inom Holmen-koncernen som är sysselsatt vid de drifts- och förvaltningsställen och inom de verksamhetsgrenar som innan årsskiftet 1988/89 bedrivits under bolagsbeteckningen Mo och Domsjö AB, eller som har utvecklats, eller kan komma att utvecklas, ur eller förenas med angivna drifts- och förvaltningsställen och verksamhetsgrenar, och som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, som arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare. I detta syfte skall stiftelsen äga och förvalta till densamma anslagen egendom samt fördela bidrag bland alla grupper av anställda i Holmen-koncernen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mo och Domsjö Personalstiftelse 1974
Organisationsnummer:889600-7070
Adress:
  • Holmen Skog AB
  • 891 80 ÖRNSKÖLDSVIK
Telefonnummer:0660-377 300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS