ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att dels förvalta egna och förhyrda fastigheter och lägenheter avsedda att användas för beredande av semestervistelse och dels i övrigt främja sådan välfärd åt arbetstagare i Holmen AB och dess dotterbolag (Holmen-koncernen) som är sysselsatta vid de drifts- och förvaltningsställen och inom de verksamhetsgrenar som innan årsskiftet 1988/89 bedrivits under bolagsbeteckningen Mo och Domsjö AB, eller som har utvecklats, eller kan komma att utvecklas, ur eller förenas med angivna drifts- och förvaltningsställen och verksamhetsgrenar, och som ej avser pension, avlöning eller annan förmån som arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mo och Domsjö personal och semesterstiftelse
Organisationsnummer:889600-1461
Adress:
  • Holmen AB
  • 891 80 ÖRNSKÖLDSVIK
Telefonnummer:073-0492349
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS