ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga penionsutfästelser, som Minor Screen AB (556603-2982) lämnat gentemota) anställda som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda,b) anställda makar / sambor, även som anställda tidigare makar / sambor, till sådana anställda som innefattas i a) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt b),c) anställda som är barn och fosterbarn till sådana anställda som avses i a) eller b) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt c),Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyllde de i 58 kap inkomstskattelagen (1999:1229) angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Minor Screen AB särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802425-1525
Adress:
  • Box 1229
  • 581 12 LINKÖPING
Telefonnummer:013-101726
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:250 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS