ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt nuvarande eller f d arbetstagare som gått i pension hos Miller Graphics Scandinavia AB – i forsättningen kallad företaget – eller deras anhöriga som ej avser pension, lön eller annan förmån vilken företaget är skyldig att utge till arbetstagare. Detta i den utsträckning företaget är berättigat till avdrag för sådana kostnader, endera i form av direktavdrag eller som årliga värdeminskningsavdrag, vid taxering till inkomstskatt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Miller Graphics Scandinavia AB´s Personalstiftelse
Organisationsnummer:874000-4836
Adress:
  • Box 238
  • 686 25 SUNNE
Telefonnummer:010-336 36 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:894 725 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS