ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt anställda hos Metso Paper Sweden AB, org.nr. 556017-3386, (”Bolaget”) eller dess dotterbolag i Sverige.Välfärden får inte avse pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren (Bolaget) är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Metso Paper Sweden AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:889201-5580
Adress:
  • 851 94 Sundsvall
Telefonnummer:060-16 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 794 403 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS