ÄNDAMÅL

§1 Ändamål Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm såsom understöd till företagande av resa- företrädesvis till utlandet – vars ändamål är studier inom den medicinska vetenskapens olika grenar. §4 Avkastning och utdelning Av den årliga avkastningen på stiftelsens tillgångar skall fyra femtedelar användas för utdelning av stipendier och en femtedel läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor
Organisationsnummer:802424-7127
Adress:
  • Medicinska Föreningen i Stockholm
  • Box 250
  • 171 77 Stockholm
Telefonnummer:08-52483078
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS