ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel, som tillfallit eller tillfaller stiftelsen eller SRF Medelpad genom testamente, gåvobrev eller på annat sätt, dels att medelst bidrag i lämpliga former främja vård av behövande blinda och synsvaga eller vård och fostran av blinda och synsvaga ungdomar. Därest i testamente eller gåvohandling särskild föreskrift meddelats, att medlen skall användas för andra ändamål än de nu angivna, skall de av testator eller donator meddelade föreskrifterna iakttagas, och äger stiftelsens styrelse, om så befinnes ändamålsenligt, överföra förvaltningen av nu omförmälda medel till SRF Medelpad eller av SRF Medelpad anvisad sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Medelpads Blindförenings Stiftelse
Organisationsnummer:889202-4079
Adress:
  • Skepparegatan 5 A
  • 852 34 Sundsvall
Telefonnummer:060-15 84 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 457 316 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS