ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är, att efter det att tio procent av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, den återstående avkastningen skall användas till :1. I första hand som bidrag till främjande av kyrklig ungdomsverksamhet inom Stiby församling, samt2. I andra hand skall den få användas som bidrag till främjande av ungdomsscoutrörelsen inom Stiby församling.Därest av någon anledning båda ovannämnda verksamheter, något eller några år upphör, skall med iakttagande av vad som föreskrivits om årlig fondering, stiftelsens avkastning även få kunna ianspråktagas till anskaffning av sådana prydnadsföremål till Stiby kyrka som ej bruka bestridas av skattemedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mauritz och Arthurs minnesstiftelse
Organisationsnummer:802424-3662
Adress:
  • Storgatan 6
  • 272 61 Gärsnäs
Telefonnummer:0414-639 07
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:186 728 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS