ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan vetenskaplig forskning och utbildning som är av betydelse för svensk skogsindustri. Stiftelsen skall tillgodose sitt ändamål genom att lämna anslag till enskilda, institutioner eller företag. Stiftelsen får också på annat sätt – t ex genom att anordna symposier eller dylikt – verka för att främja utvecklingen inom angivet område.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Matts Carlgrens Stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning
Organisationsnummer:802407-4992
Adress:
  • Stiftelsekonsult Ersenius AB
  • Riddargatan 21 B
  • 85645 SUNDSVALL
Telefonnummer:0703-77 11 80
E-post:stiftelsekonsultersenius@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:18 167 796 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS