ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja inlärning, undervisning och utveckling av det svenska språket bland barn och ungdomar där en eller båda föräldrar är invandrare. Stiftelsen skall verka för, stödja och uppmuntra dessa ungdomar till fortsatt bildning/utbildning, som kan underlätta deras anpassning till det svenska samhället och deras sociala utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Martin och Birgit Östlingers stiftelse
Organisationsnummer:817605-1368
Adress:
  • Ingrid Karlsson
  • Mjölnaregården Forssjö
  • 641 93 Katrineholm
Telefonnummer:0150-333 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS