ÄNDAMÅL

Medlen skola användas för att främja institutets praktiska utbildning på de sociala och socialkommunala linjerna, i första hand genom åtgärder för skolning av handledare vid sociala institutioner. För detta ändamål skola anslag kunna beviljas antingen i form av stipendier för studier vid eller utom institutet eller i form av bidrag till kostnader för särskilda handledarekurser.Anslag, vilka icke må överstiga 1.200 kronor under ett och samma läsår, beviljas genom beslut av institutets fast anställda lärare och biträdande lärare under rektors ordförandeskap.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Märta Andrés stiftelse
Organisationsnummer:802006-4435
Adress:
  • Stockholms universitet
  • Ekonomiavdelningen
  • 106 91 Stockholm
Telefonnummer:08-16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS