ÄNDAMÅL

Av samfondens årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till fondens kapital. Resterande del av avkastningen skall efter beslut av styrelsen användas för utdelning dels till stipendier till studerande vars fäder är eller varit anställda somofficerare vid Kungl. Flottan, dels till efterlevande till officerare som varit anställda vid Kungl.Flottan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Marinens Officersförening Syd stiftelse
Organisationsnummer:802423-8274
Adress:
  • OF MarinB/SSS
  • Box 527
  • 371 23 KARLSKRONA
Telefonnummer:0705-812470
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 105 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS