ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas för utdelning av bidrag till behövande handikappade eller sjuka barn och vuxna bosatta inom Maria Magdalena församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Maria Magdalena församlings vårdstiftelse
Organisationsnummer:802404-7071
Adress:
  • Maria Magdalena Församling
  • Box 15010
  • 104 65 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6433968
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS