ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel ska användas till främjande av frivilligt kyrkligt församlingsarbete i Nordingrå församling av Västernorrlands län, exempelvis till kurser för blivande söndagsskollärare och ledare för ungdomsvården eller annat församlingsarbete, som ligger diakonistyrelsens intresse nära, dels till kristlig föreläsningsverksamhet (icke direkt uppbyggelse) inom Ytterlännas församling av Västernorrlands län, vilka föreläsningar skola anordnas, så snart avkastningen tillåter det.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Maria Magdalena Brandells stiftelse
Organisationsnummer:802005-1762
Adress:
  • Trossamfundet Svenska kyrkan
  • Kyrkokansliet
  • 751 70 Uppsala
Telefonnummer:018-169500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:186 902 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS