ÄNDAMÅL

De Handikappades Riksungdomsförbund skall för mina erhållna testamentariska medel utdela stipendier till handikappade ungdomar mellan 18-35 år, som har förkunskaper i tyska språket, för att dessa under vistelse i Österrike under en period av 6 månader till 1 år skall kunna förkovra sina språkkunskaper för framtida användning på arbetsmarknaden. Om den handikappade stipendiaten har behov av vårdpersonal under sin vistelse i Österrike, skall denna vara österrikisk, allt för att också härigenom utveckla stipendiatens språkkunskaper.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Margit Fagraeus Schinagl:s Stiftelse för De Handikappades Riksungdomsförbund
Organisationsnummer:802423-9124
Adress:
  • DHR Bidragsstiftelse
  • Hammarby Allé 91
  • 12063 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7417135
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS