ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utöva hjälpverksamhet i enlighet med Odd Fellow-ordens grundsatser. I övrigt är stiftelsen fristående från Odd Fellow-orden och dess loger, där ej annat härnedan sägs. Endast boende i Nyköpings och Oxelösunds kommuner kan få del av fondens medel. Ändamålet skall tillgodoses huvudsakligen sålunda, att stiftelsen utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer skall i första hand främja vården av sådans ålderstigna, sjuka eller på annat sätt handikappade personer, som leva under knappa ekonomiska förhållanden, i andra hand bidraga till fostran och utbildning av barn och ungdom, om särskilda av allmänna medel ej tillgodosedda behov skulle föreligga. Företräde till ekonomisk hjälp må beredas personer med anknytning till Odd Fellow-logen n:r 44 Sörmland eller dem, vilkas anhöriga ha eller haft nära anknytning till denna loge. Verksamheten skall så begränsas, att stiftelsen åtnjuter skattefrihet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Margareta och Gustav Sjöbergs Stiftelse
Organisationsnummer:819001-6181
Adress:
  • Odd Fellowlogen nr 44 Sörmland
  • Odd Fellows gränd 1
  • 61132 NYKÖPING
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS