ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja välfärd åt pensionärer och anställda vid f d Saab-Scania Aktiebolag och dess dotterbolag i Sverige eller åt efterlevande till sådana pensionärer och anställdadels genom understöd till pensionärer och anställda vid sjukdom eller olycksfall eller eftervård i samband därmed,dels genom bidrag till sådana pensionärer, inklusive deras efterlevande hustrur, vilka icke alls eller endast delvis kommit i åtnjutande av enligt lag eller avtal fast ställda tjänstepensions-system,dels och genom understöd för beredande av undervisning eller utbildning av anställda vid teoretiska eller praktiska studier utomlands,

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Marcus Wallenbergs 70-årspersonalstiftelse
Organisationsnummer:822000-9768
Adress:
  • Saab AB
  • Koncernstab Personal
  • 581 88 Linköping
Telefonnummer:013-18 00 00
E-post:cecilia.kallen@saabgroup.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 238 260 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS