ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha som ändamål att upprätthålla daglig skötsel och långsiktigt underhåll av det fastigheterna omgivande kulturlandskapet i allmänhet och de parkanläggningar i synnerhet som utgör viktiga delar av det lokala kulturarvet som inte omfattas av ekonomiskt samhällsstöd. Underhåll av historisk bebyggelse ska ingå i stiftelsens ändamål beträffande inom område (utmärkt på karta) befintlig byggnation som inte är upplåten för privat nyttjande från fastighethetsägarens sida.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Maltesholms och Oretorps stiftelse till skydd för omgivande kultur och parklandskap
Organisationsnummer:802491-1458
Adress:
  • Niklas Palmstierna
  • Maltesholm, Höge Väg 240
  • 298 91 Tollarp
Telefonnummer:0722-50 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS