ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utan enskilt vinstsyfte förvärva mark i Malmö med äganderätt eller tomträtt och att på denna mark uppföra, förvalta och driva pensionärshem, i första hand avsett för alla medarbetare som avgått med eller beräknas komma att avgå med pension från anställning hosSaab Kockums AB (tidigare namn ThyssenKrupp Marine Systems AB) org nr 556205-5623,Skanska AB org nr 556000-4615,Nordic Sugar AB, org 556456-1602 eller från Nordic Sugar A/S, CVR-nr 29781834 och som tidigare varit anställda i Nordic Sugar AB,HeidelbergCement Sweden AB org nr 556000-6057här nedan benämnda stiftarbolagen och dotterbolag till dessa bolag samt andra aktiebolag med rörelse i Sverige som sedermera kan komma att tillskjuta kapital till stiftelsen, samt för make, maka eller sambo till medarbetare vid nämnda företag.För det fall att intresse saknas från medarbetare enligt ovan att förhyra av stiftelsen ägd en- eller tvårumslägenhet, äger stiftelsen förhyra sådan lägenhet till person som ej innehar/innehaft anställning i något av stiftarbolagen eller dess dotterbolag.Stiftelsen skall uppfylla de villkor, som i skatteförfattningarna eller annorstädes uppställes för att avsättning till stiftelsen skall vara avdragsgill vid besktattningen

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Malmöindustriers Personalstiftelse för Pensionärshem
Organisationsnummer:846000-4503
Adress:
  • Annebergsgården
  • Annebergsgatan 15 A
  • 214 66 Malmö
Telefonnummer:040-92 70 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS