ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är i första hand att, om möjligt efter köp eller lösen av min föräldragård Nytomta i Taserud, skapa ett kulturcentrum för konsthantverk till mina föräldrars, Christina och Ola Eriksson, minne. Tonvikten skall i deras anda ligga främst på träsnideri och vävning och min avsikt är att unga duktiga konsthantverkare skall kunna förkovra sig där. I avvaktan på att frågan om föräldrahemmets vidare öde avgörs efter min syster Hanna Erikssons frånfälle skall kapitalet så långt möjligt byggas upp och olika alternativ för den framtida verksamheten planeras. Om det visar sig omöjligt att förverkliga huvudtanken eller om en verksamhet efter dessa linjer inte längre kan drivas, skall stiftelsens behållna medel användas på sätt styrelsen bestämmer till förmån för ett blivande eller redan inrättat Arvika-museum för Rackstadskonstnärerna. Om möjligt skall någon form av konsthantverk ändå drivas i anslutning till Nytomta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Malin Erikssons stiftelse Till Christina och Ola Erikssons minne.
Organisationsnummer:872000-6991
Adress:
  • Åse Granfeldt Leijon
  • Lövdalavägen 6
  • 653 46 KARLSTAD
Telefonnummer:070-220 62 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 921 250 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS