ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastning av stiftelsens tillgångar skall till lika delar fördelas enligt följande: a) en fjärdedel, De Blindas Förenings Understödsstiftelse, Enskede, att användas till föreningens verksamhet, b) en fjärdedel, Cancerfonden, c) en fjärdedel, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund i Stockholm att användas till föreningens verksamhet och d) en fjärdedel, Malmöhus läns Hushållningssällskap, Borgeby, 273 91 Bjärred, eller om ändring av huvudman för Djursjukhuset i Helsingborg har inträffat, den huvudman för Djursjukhuset som svarar för dess verksamhet, att användas för främjande av djurvård och djurskydd i anslutning till den verksamhet som bedrivs av Djursjukhuset i Helsingborg. Medlen skall därvid användas för djurvård eller djurskyddande åtgärder som icke blir tillgodosedda genom Djursjukhusets ordinarie medel och disponerandet av avkastningen för ovan angivna åtgärder skall ske genom chefsveterinärens för Djursjukhuset bestämmande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Makarna Maud och Juul Eivig Christoffersens stiftelse
Organisationsnummer:802425-7779
Adress:
  • Revisorerna Syd
  • Storgatan 22 A
  • 211 42 Malmö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS