ÄNDAMÅL

Avkastningen av stiftelsen skall användas för att främja vården av sjuka på Högbo sanatorium inom Stora Kopparbergs socken. I sådant syfte skall avkastningen användas som bidrag till hjälpbehövande sjukas eftervård, sedan de lämnat Högbo, i den mån dessa icke kunna erhålla medel till sin vård av det allmänna, från försäkringsanstalter eller från enskilda personer. Avkastningen må även användas till inköp av konstverk och andra prydnander av konstnärligt värde till sjukrummen å Högbo samt till bekostande av sådana särskilda anordningar för höjande av patienternas trevnad, vilka anordningar utan sådant bidrag eljest icke skulle komma till stånd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Makarna Hesséns minnesstiftelse
Organisationsnummer:883201-4453
Adress:
  • Region Dalarna
  • Box 712
  • 791 29 FALUN
Telefonnummer:023-49 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 759 417 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS