ÄNDAMÅL

Med Mossebo säteri i Pelarne socken alla där befintliga inventarier och lösören skall förfaras sålunda. Stiftelsens ändamål är i huvudsak: att ordna fri eller så billig vistelse som möjligt åt sådana, som är i behov av vila. De må främst komma i fråga, som äro födda eller hava varit bosatta i Pelarne. Lika förmån må i andra hand ägas av medlemmar av Vimmerby stadsförsamling. Räcker gårdens avkastning till, må jämväl naturaförmåner eller understöd utgå till dem, som vistas å gästhemmet. Hemmet är främst avsett för enskilda, men må kunna nyttjas vid kyrkliga kurser och läger. Å Stiftelsen må givas möjligheter att för själens vederkvickelse inrymma ett gårdskapell, där morgon- och aftonböner hållas, samt att i där befintliga ekonomibyggnader upprätta ett härbärge för ungdom. Säteriets corps de logi, som vi själva bebo, ävensom däri befintliga lösören, förordna vi skall i alla framtid kvarstå som ett kulturminnesmärke. Ur Stiftelsens medel må vår gravfond förnyas varje fyrtionionde år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Maja och Albert Johanssons stiftelse, Mossebo Gästhem
Organisationsnummer:833200-0762
Adress:
  • Mats Nyström
  • Körsbärsvägen 18
  • 598 91 Vimmerby
Telefonnummer:0703-100775
E-post:mats.nystrom@eksjo.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 073 344 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS