ÄNDAMÅL

Lundströmska Personalstiftelsen är en stiftelse med ändamål att främja arbetstagares vid Wasabröd AB och deras efterlevandes utbildning, rekreation och andra åtgärder för deras gemensamma bästa genom bidrag, som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig att utgiva till enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lundströmska Personalstiftelsen
Organisationsnummer:872400-3002
Adress:
  • Barilla Sverige AB
  • 682 82 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-183 43
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 167 282 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS