ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att skapa en varaktig och självständig förmögenhet för att främja forskning kring ångest- och depressionsproblematik, i första hand med personorienterad metodik eller fallstudiemetodik.Inom ramen för detta ändamål kan stiftelsen- ge ekonomiskt stöd till angelägen forskning av hög kvalitet- anordna konferenser och möten- bedriva publicering- och utbildningsverksamhetEn närmare specificering av vilka typer av frågor som prioriteras ges i ett policy-dokument som successivt uppdateras av stiftelsens styrelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lundh Research Foundation, Lundhska Forskningsstiftelsen
Organisationsnummer:802426-1656
Adress:
  • Lundh, lgh 1203
  • Sockerkokaregatan 12
  • 222 36 Lund
Telefonnummer:0706-27 58 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS