ÄNDAMÅL

Stiftelsen ämnar att med insamlade medel stödja rogivande miljöer och omgivningar där barn, ungdomar och islandshästar ska få umgås med varandra och lära sig förstå varandras egenskaper i syfte att nå ett gemensamt lärande och utveckling. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att:- Stödja alternativa utbildningsinsatser för lärandeideologi baserad på islandshästens läkande kraft eller insatser som på något sätt ökar medvetenheten kring eller utbildar inom islandshästens läkande kraft.- Främja personer, företag eller föreningar som med hjälp av islandshästar och en rogivande miljö ger barn och ungdomar, som av olika anledningar har en lång och oroande frånvaro från skolan, inspiration och motivation att så småningom kunna återvända till skolan.- Stödja barn och ungdomar, som av olika anledningar har en lång och oroande frånvaro från skolan att med hjälp av islandshästar och en rogivande miljö finna inspiration och motivation att återvända till skolan.- Främja personer, företag eller föreningar som ämnar att utveckla barn och ungdomar, framförallt de med funktionshinder, genom islandshästens läkande förmåga.- Stödja barn och ungdomar, framförallt de med funktionsnedsättning, som vill utvecklas med hjälp av islandshästens läkande förmåga.- Stödja insatser som ämnar att ta emot vanvårdade hästar och låta dessa ingå i barn och ungdomarnas närhet för att öka barn och ungdomars förståelse och empati för dessa hästar.- Dela ut stipendium till barn och ungdomar med intresse av islandshästar och som avser att satsa på sin rid-utbildning, träning och tävlingar, även stipendier till barn och ungdomar som visar intresse i utbildning inom islandshästnäringen och även utbildning inom islandshästens läkande kraft.- Samarbeta med andra stiftelser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Löfgrens Insamlingsstiftelse
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS