ÄNDAMÅL

Samfondens disponibla avkastning skall, sedan minst tio och högst 20 procent därav lagts till kapitalet, användas för utgivande av bidrag till behövande i Västerbottens län i syfte att förbättra deras sociala förhållanden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Länsstyrelsens samfond för socialt bistånd i Västerbottens län
Organisationsnummer:894002-7082
Adress:
  • Kammarkollegiet - Kapitalförvaltning
  • Box 2218
  • 103 15 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:480 596 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security