ÄNDAMÅL

att förvalta och utbetala de medel som Länsförsäkringar Gävleborg från tid till annan överlämnar till stiftelsen såsom de anställdas tillkommande andel i företagets vinst. Denna förvaltning ska ske enligt bestämmelserna i dess stadgar, Länsförsäkringar Gävleborgs beslut att inrätta ett vinstandelssystem samt enligt de i samband med överlämnandet av medlen uppställda villkoren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Länsförsäkringar Gävleborgs Vinstandelsstiftelse
Organisationsnummer:885001-9343
Adress:
  • Länsförsäkringar Gävleborg
  • Box 206
  • 801 03 GÄVLE
Telefonnummer:026-147500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:25 928 426 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS