ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att tillgodose det i ingressen angivna syftet om att den vetenskapliga forskningen vid i första hand Lunds universitet skulle stimuleras genom att med den löpande avkastning som Stiftelsens förmögenhet genererar och efter avdrag för kapitalisering på högst 20 % utge bidrag till forskare vid universitet eller högskolor, i första hand Lunds universitet, vilka forskare eller lärosäten har ansökt om stöd hos Stiftelsen för i första hand mångvetenskaplig forskning avseende medicin, naturvetenskap, humaniora eller teologi samt forskning kring sjukdomsorsak, diagnostik och behandling av inflammatorisk tarmsjukdom och tumörsjukdom i lever och gallvägar.Stiftelsen får använda sin löpande avkastning också för anordnande av vetenskapliga seminarier antingen i egen regi eller i samverkan med annan och för bidrag till insatser vid samhälleliga kriser eller katastrofer samt för bidrag till kulturell verksamhet eller till enskilda konstnärer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:LMK Stiftelsen
Organisationsnummer:802425-7662
Adress:
  • Box 2025
  • 220 02 Lund
Telefonnummer:075-555 11 91
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS