ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utan vinstsyfte för viss person studera och bedriva upplysningsverksamhet om metoder för produktion, förvaring, distribution och förpackning av livsmedel och därmed sammanhängande frågor. Stiftelsens ändamål fullföljes främst genom utgivande av en periodisk tidskrift om livsmedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Livsmedelsstiftelsen
Organisationsnummer:802002-1039
Adress:
  • Slakthusplan 9
  • 121 62 Johanneshov
Telefonnummer:08-7145045
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS