ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att så behålla och förvalta testators efterlämnade fasta och lösa egendom att dessa tillsammans i största möjliga utsträckning bevaras i tidstypiskt skick och att befolkningen i Sundborns by och kommun dit får tillträde att avdem brukas som samlingslokal vid årshögtider såsom midsommar etc. men även i övrigt under året vid välgörenhetsfestligheter och personliga högtidsdagar. Även utom kommunen boende äger i mån av utrymme rätt att besöka fastigheten och där mot betalning inta förtäring, om sådan tillhandahålles.Stiftelsen skall bevara och väl vårda byggnadernas och inventariernas tidstypiska karaktär liksom hålla tomt och trädgård i välbehållet skick. Stiftelsen äger vidtaga de erforderliga reparationer och moderniseringar som betingas av en rationell förvaltning av egendomen och med hänsynstagande till dess karaktär som en ortens samlingspunkt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Linderdahlska Stiftelsen
Organisationsnummer:883201-3299
Adress:
  • Carl Larssons väg 5
  • 790 15 SUNDBORN
Telefonnummer:023-600 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 051 365 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS