ÄNDAMÅL

Stiftelsen är bildad för att främja religiösa, välgörenhets, sociala, utbildning eller andra därmed jämförbara syften som tjänar allmänhetens bästa genom att vädja om och ta emot stöd för utvecklingen och driften av TV-station med fokus på Skandinavien och Europa som helhet, med syftet att främja och uppfylla stiftelsens mission och filosofi, samt överensstämma med samma. Syftet skall även vara: a) att hemställa om bidrag och hjälp på olika sätt för att främja och uppfylla stiftelsens mission och syfte. b) att producera, översätta, marknadsföra och sända livsstilsprogram och material som överensstämmer med stiftelsens mission och filosofi; program med innehåll som till exempel musik, natur, gudstjänst, intervju, talk-show, matlagning, hälsa, motion, seminarier, barnprogram etc. c) att distribuera och sända via satellit, kabel, marknät, Internet, och/eller andra distributionssystem eller media, program och material som producerats av eller mottagits från andra för att främja stiftelsens mission och syfte. d) att producera, sälja och distribuera annat sådant material eller produkt som får anses på något sätt överensstämma med stiftelsens mission och filosofi eller som främjar stiftelsens syfte. e) att utbilda och träna människor i att arbeta med eller inom andra organisationer och förvaltningar med samma eller överensstämmande mission, filosofi och syfte som stiftelsen har. f) att äga eller hyra studiolokaler, produktionsutrymme och/eller någon annan byggnad eller egendom som främjar stiftelsens mission och syfte g) att främja, stödja och/eller samarbeta med andra organisationer eller stiftelser med samma eller överensstämmande mission, filosofi och syfte som stiftelsen har. h) att grunda, förvärva och/eller äga och driva varje andra företag som behövs för att främja och uppfylla stiftelsens mission och syfte, för de fall då det bedöms vara lönsamt att utföra någon eller alla av stiftelsens aktiviteter eller funktioner i separata enheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:LifeStyleTV, Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802424-8653
Adress:
  • Hagegården 1
  • 671 94 BRUNSKOG
Telefonnummer:0570-57000
E-post:info@lifestyletv.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 486 663 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS