ÄNDAMÅL

I syfte att öka intresset för och främja forskning rörande svensk nutida konst. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte gemom att tillhanda verk och vetenskapligt material till konstvetenskapliga forskningsändamål men äger också ur avkastningen på sin förmögenhet lämna bidrag till personer som bedriver forskning kring nutida konst samt slutligen som ett led i främjandet av intresset för nutida konst föranstalta om separatutställningar av valda delar av konsten eller låna ut verk till samlingsutställningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lennart och Margareta Rodhes Konstvetenskapliga Stiftelse
Organisationsnummer:802424-5535
Adress:
  • Susanne Forsman
  • Carnegie Investment Bank
  • 10338 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-58869130
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS