ÄNDAMÅL

Att genom ekonomiska bidrag bereda anställda i företag med anknytning till svensk trävaruexport tillfälle till förkovran genom studier inom eller utom Sverige i merkantilt och/eller tekniskt hänseende. Praktiktjänstgöring vid utländska trävaruköpande företag räknas som studier. Stiftelsen är avsedd att mottaga ytterligare medel, som överlämnas till stiftelsen utan andra villkor än att stiftelsens stadgar skall tillämpas på det överlämnande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lennart och Alfhild Gabrielssons Stiftelse
Organisationsnummer:802012-3942
Adress:
  • Box 55525
  • 102 04 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7627200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS