ÄNDAMÅL

Att utdela ett årligt pris, ”Leif Grankvists stora fågelskyttepris”, till en i Sverige boende fågelskytt som utses till den bästa fågelskytten i Sverige. Priset skall vara minst etthundratusen (100 000) kr.Pristagaren skall utses vid en årligt återkommande fågeljakt till vilken årets tio bästa fågerskyttar skall inbjudas. Vid fågeljakten skall skyttarna bedömas efter följande kriterier: säkerhetsmedvetande, skjutskicklighet, kamratskap, elegans och humor.Nomineringen av de tio fågelskyttarna skall göras av en jury bestående av stiftelsens styrelse samt tre jurymedlemmar, utsedda av styrelsen, som skall vara erfarna fågelskyttar med mycket god kännedom om denna jaktform och med stort kontaktnät i skyttekretsar. Dessa tre jurymedlemar skall vardera representera södra, västar och östra Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Leif Grankvists stiftelse för främjande av fågelskytte
Organisationsnummer:802480-2962
Adress:
  • Leif Grankvist
  • Skattekärrs Byaväg 14
  • 263 75 Nyhamnsläge
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS