ÄNDAMÅL

Att till personer som är anställda vid Cool Carriers Svenska AB eller helägt dotterbolag till Cool Carriers ge understöd, bidrag, lån eller på annat sätt t ex genom förvärv av semesteranläggning verka för trevnad och avkoppling under fritid, möjliggöra deltagande i sådana studiekurser som ligger utanför ramen för arbetsuppgifterna, lämna arbetslöshetsunderstöd, hjälp vid sjukdom eller olycksfall, medverka vid bosättning och grundande av egna hem samt även på andra sätt verka för destinatärernasvälfärd på annat sätt än genom pensionering.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:LauritzenCools Personalstiftelse
Organisationsnummer:812000-3457
Adress:
  • Sveavägen 17
  • 111 57 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-753 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS