ÄNDAMÅL

Är dels utgifvandet af fullt goda och gedigna skrifter af christligt och allmännyttigt innehåll, till motverkan af den dåliga litteraturen och till främjande af sann uppbyggelse och sund upplysning bland svenska folket, dels beredandet af stipendieroch låneunderstöd åt fattige theologie studiosi i Sverige, dels beredandet af pension åt fattige personer på deras ålderdom; men till understöd åt fattige familjer samt till främjandet af andra ändamål må Stiftelsens arrendemedel först då komma tillanvändning, när de icke längre behöfvas för de förenämnde: allt enligt de närmare bestämningar och föreskrifter, som härom i ett reglemente för Stiftelsen i dess helhet komma att upptagas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kyrkoherden N. Henrikssons i Gessie Stiftelse för åtskilliga ändamål
Organisationsnummer:802401-4303
Adress:
  • SEB Stiftelser, ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS