ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja neurologisk hjärnforskning, företrädesvis forskning rörande Parkinsons sjukdom. Forskningen skall bedrivas vid Linköpings Universitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kurt och Helena Walldéns forskningsstiftelse
Organisationsnummer:802425-7522
Adress:
  • Handelsbanken
  • Box 135
  • 601 03 Norrköping
Telefonnummer:011-233702
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:14 499 136 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS